Ons verhaal

Arjan Bisschop

De boer

Wij zijn een jong gezin Arjan (boer), Martine (boerin) en Stan. Met passie verzorgen wij onze dieren. Het oud-Hollands ras Lakenvelder, het bijzondere Japanse Wagyu runderras en de Mangalica (Hongaarse wolvarkens). Wij leveren een ambachtelijk product met respect voor dier en natuur. We hebben oog voor de kracht en schoonheid van het gebied waar ons vee gehouden wordt. Dat proef je terug in het vlees. Vanuit deze waarden werken we aan een toekomst van minder maar beter vlees.

de boerderij

Op onze boerderij verspreid over 2 locaties in Lobith lopen de varkens en koeien in kruidenrijk grasland tussen de hagen en (fruit)bomen. Op veel van onze percelen hebben de dieren toegang tot meertjes of het riviertje de oude Rijn. De koeien gebruiken het als drinkwater of staan ’s zomers tot hun buik in het water als afkoeling. Voor de varkens is er alle ruimte voor een lekker modderbad. De bomen en hagen zorgen voor een aaneen gesloten netwerk waar vogels, hazen en konijnen alle ruimte krijgen om te leven. De schaduwrijke plekken zorgen ervoor dat het vee tijdens warme dagen in de koelte kan liggen.

Een deel van ons bedrijf ligt in de Geuzenwaard. Op de plek waar nu de koeien lopen stroomde vroeger de Rijn. Eeuwen geleden voeren hier de schepen van de Romeinen. Dit is nog terug te zien in het glooiende landschap.

Het andere deel van het bedrijf ligt op een historische plek in de rijnstrangen langs de Oude Rijn. Hier stond rond het jaar 1000 de motte van Adela van Hamaland vanwaar zij het klooster van Elten bestookte, en precies op deze plek stak Lodewijk XIV in het rampjaar 1672 de Rijn over. In dit zogenoemde strangengebied was de rivier ondiep en vaak slecht bevaarbaar. Een uniek plek!

Biologisch

Ons bedrijf is in omschakeling naar een biologische werkwijze. De juiste in vulling hiervan wordt gecontroleerd door de organisatie SKAL. Een bedrijf is niet zomaar van de ene op de andere dag biologisch. Hier gaat een omschakelperiode van 2 jaar aan vooraf. In die 2 omschakelingsjaren wordt er volledig biologisch gewerkt, maar het predicaat biologisch mag nog niet gevoerd worden. Wij bevinden ons aan het begin van de omschakelingsperiode. We werken biologisch, maar mogen dit officieel nog niet zo noemen. Biologisch houdt in dat we geen kunstmest en antibiotica gebruiken. De varkens en koeien lopen zoveel mogelijk buiten.

Wij gaan nog verder dan de eisen die door de certificeringsorganisatie SKAL opgelegd worden. De dieren hebben bij ons een groter oppervlakte tot hun beschikking in de stal en in het weiland dan de norm ons voorschrijft. Verder zorgt het aanplanten van hagen, bomen voor een prachtige natuurlijke leefomgeving en een hoger dierwelzijn. In de stal loopt het vee zoveel mogelijk op stro. Door deze stromest te laten composteren hebben we een uitstekende meststof en bodemverbeteraar voor onze graslanden. Op deze manier verhogen we het organische stof gehalte in de bodem. Dit heeft een aantal voordelen. Op een natuurlijke manier wordt er koolstof in de bodem opgeslagen zodat er minder uitstoot van broeikasgassen van ons bedrijf is, dit is beter voor het klimaat. Ook neemt het waterbergende vermogen van de grond enorm toe. Doordat mineralen beter vastgelegd kunnen worden is er een minimale uitspoeling naar het grondwater.

Bij ons krijgen de dieren zoveel mogelijk gras en weinig krachtvoer. Zo benutten we zoveel mogelijk de unieke eigenschap van de koe om van gras vlees te maken.

Het slachten wordt met zorg gedaan. De dieren verhuizen ruim een dag voor de slacht naar de slager. Daar staan ze nog één of twee nachten op stal, zodat ze zonder stress geslacht kunnen worden.

Daarna hangen de runderen nog minimaal een week te rijpen. De varkens meestal korter. Met zorg worden de karkassen vervolgens uitgesneden tot de gewenste stukken vlees. Dit kunnen technische delen zijn of geportioneerd en vacuüm verpakt. Vlees dat voor het slachten gereserveerd is kunnen we ook vers leveren.