fbpx

Ons verhaal

  1. Home
  2. |
  3. Ons verhaal

Wij zijn Arjan en Martine, de boeren van de Houberg. Wij houden bijzondere dieren op een bijzondere plek. We werken samen met de natuur. Onze bodem, gewassen en dieren beschouwen we niet als afzonderlijke elementen, maar als één ecosysteem dat het sterkst is als het kan samenwerken.

Wij zijn een regeneratieve boerderij. Onze grond is biologisch gecertificeerd. Zo kunnen we aantonen dat we geen bestrijdingsmiddelen, kunstmest en antibiotica gebruiken. Regeneratief, omdat we werken aan natuurlijk herstel van de bodem en het landschap. We verbeteren de koolstof -en waterkringloop door biodiversiteit, onze manier van beweiden en de kracht van fotosynthese.

De oplossing voor de opwarming van de aarde en de klimaatcrisis ligt onder onze voeten. Met mes en vork kunnen we een stem uitbrengen voor een duurzame toekomst.

Onze visie

Op bedrijfsniveau proberen wij kringlopen te sluiten. We willen al ons voer zelf verbouwen en de mest van de dieren op een goede manier op onze eigen percelen benutten. De mest uit de strostallen zetten we om naar compost, een goede voedingsbodem voor het bodemleven. In het ideaalplaatje voeren we de dieren in de winter niet bij in het land, maar verbouwen we gewassen voor het winterseizoen waar we de koeien op kunnen weiden.

Gezonde bodem

Wij zien graag veel bladmassa in onze weilanden, zodat er maximale fotosynthese is. Veel plantmassa boven de grond is veel wortelmassa onder de grond. Door fotosynthese neemt de plant het broeikasgas CO2 op, zuurstof komt vrij en koolstof wordt vastgelegd.

Via de plantwortels worden bodemorganismen gevoed met koolwaterstoffen. In ruil hiervoor wil de plant voedingsstoffen. Uitgebreide schimmelnetwerken worden aangelegd die essentiële elementen voor de plant beschikbaar maken. Het bodemleven bouwt ‘kamertjes’ waardoor de bodem in een soort spons veranderd. Hierdoor neemt de waterdoorlaatbaarheid en waterbergingscapaciteit enorm toe.

Gezonde planten

Door de verbeterde bodemstructuur kan de plant zich goed wortelen. De samenwerking met bodemorganismen zorgt er voor dat de plant uit diepere lagen voedingsstoffen kan krijgen die anders onbereikbaar zouden zijn. De voedingswaarde en voedingsdichtheid van de plant neemt hierdoor toe. De plant is weerbaarder tegen droogte en ziekten. Sinds de jaren vijftig zien we een daling in de voedingsdichtheid van eten. Dit komt onder andere door een te simpele benadering van de bodem. Als we de bodem weer als een levend organisme behandelen, verbeterd de kwaliteit van ons voedsel.

Met een BRIX-meter monitoren wij de opgeloste eiwitten, suikers, mineralen en vitaminen in het plantsap in onze weilanden. Een hoge BRIX-waarde betekend een vitale en weerbare plant. Wij streven naar biodiversiteit. Daarom werken we met Lakenvelders, Wagyu’s en Mangalica varkens. In onze percelen zien we graag meer dan 10 verschillende grassen en kruiden. Biodiversiteit boven de grond zorgt voor biodiversiteit onder de grond. De samenhang in de verscheidenheid resulteert in veerkracht in het hele ecosysteem.

Gezonde mensen

Het is ons doel om een exclusief stuk vlees te leveren. De exclusiviteit zit in de bijzondere dierrassen die wij houden, maar ook in de smaak en kwaliteit die door deze manier van vee houden tot stand komt. Daarnaast werken wij aan een aantrekkelijk en een gevarieerd landschap waar plaats is voor insecten, vogels, hazen, konijnen, otters, bevers en andere dieren. Het gebied met een rijke culturele erfenis en de schitterende natuur zorgen ervoor dat het goed recreëren is voor passanten.

Wij leveren een ambachtelijk product met respect voor dier en natuur. We hebben oog voor de kracht en schoonheid van het gebied. Dat proef je terug in het vlees. Vanuit deze waarden werken we aan een toekomst van minder maar beter vlees.

Menu