fbpx

Ons verhaal

  1. Home
  2. |
  3. Ons verhaal

Wij zijn Arjan en Martine, de boeren van de Houberg. Wij houden bijzondere dieren op een bijzondere plek. We werken samen met de natuur. Onze bodem, gewassen en dieren beschouwen we niet als afzonderlijke elementen, maar als één ecosysteem dat het sterkst is als het kan samenwerken.

Regeneratief

Wij zijn een regeneratieve boerderij. We gaan verder dan biologisch. Het is onze missie om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke bronnen die de aarde ons schenkt (denk aan zonlicht, water, CO2).

Diversiteit in zowel de bodem als het grasland, de geteelde gewassen en de veestapel zorgt in onze ogen voor het meest veerkrachtige en weerbare systeem. Met dit uitgangspunt leveren we gezond voedsel van hoge kwaliteit.

Landgoed De Houberg

Landgoed De Houberg is een unieke plek met bijzondere dieren. Wij houden Lakenvelder en Wagyu koeien, Mangalica varkens en scharrelkippen. Onze dieren hebben het goed en leiden een natuurlijk leven.

De basis is voor ons de bodem. Een gezonde bodem zorgt voor gezonde planten. Gezonde planten zorgen voor gezonde dieren. Gezonde dieren resulteren in de beste kwaliteit voedsel met een hoge voedingswaarde.

Gezonde bodem

Wij zien graag veel bladmassa in onze weilanden, zodat er maximale fotosynthese is. Veel plantmassa boven de grond is veel wortelmassa onder de grond. Door fotosynthese neemt de plant het broeikasgas CO2 op, zuurstof komt vrij en koolstof wordt vastgelegd.

Via de plantwortels worden bodemorganismen gevoed met koolwaterstoffen. In ruil hiervoor wil de plant voedingsstoffen. Uitgebreide schimmelnetwerken worden aangelegd die essentiële elementen voor de plant beschikbaar maken. Het bodemleven bouwt ‘kamertjes’ waardoor de bodem in een soort spons veranderd. Hierdoor neemt de waterdoorlaatbaarheid en waterbergingscapaciteit enorm toe.

Gezonde planten

Door de verbeterde bodemstructuur kan de plant zich goed wortelen. De samenwerking met bodemorganismen zorgt er voor dat de plant uit diepere lagen voedingsstoffen kan krijgen die anders onbereikbaar zouden zijn. De voedingswaarde en voedingsdichtheid van de plant neemt hierdoor toe. De plant is weerbaarder tegen droogte en ziekten. Sinds de jaren vijftig zien we een daling in de voedingsdichtheid van eten. Dit komt onder andere door een te simpele benadering van de bodem. Als we de bodem weer als een levend organisme behandelen, verbeterd de kwaliteit van ons voedsel.

Met een BRIX-meter monitoren wij de opgeloste eiwitten, suikers, mineralen en vitaminen in het plantsap in onze weilanden. Een hoge BRIX-waarde betekend een vitale en weerbare plant. Wij streven naar biodiversiteit. Daarom werken we met Lakenvelders, Wagyu’s en Mangalica varkens. In onze percelen zien we graag meer dan 10 verschillende grassen en kruiden. Biodiversiteit boven de grond zorgt voor biodiversiteit onder de grond. De samenhang in de verscheidenheid resulteert in veerkracht in het hele ecosysteem.

Gezonde mensen

Het is ons doel om een exclusief stuk vlees te leveren. De exclusiviteit zit in de bijzondere dierrassen die wij houden, maar ook in de smaak en kwaliteit die door deze manier van vee houden tot stand komt. Daarnaast werken wij aan een aantrekkelijk en een gevarieerd landschap waar plaats is voor insecten, vogels, hazen, konijnen, otters, bevers en andere dieren. Het gebied met een rijke culturele erfenis en de schitterende natuur zorgen ervoor dat het goed recreëren is voor passanten.

Wij leveren een ambachtelijk product met respect voor dier en natuur. We hebben oog voor de kracht en schoonheid van het gebied. Dat proef je terug in het vlees. Vanuit deze waarden werken we aan een toekomst van minder maar beter vlees.

Menu